Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Wszyscy Święci w MNK

  • Projekt realizowany od maja bieżącego roku obejmuje swym zasięgiem digitalizację i opracowanie popularno-naukowe ponad 2 500 grafik z wizerunkami świętych postaci.

    Bogata kolekcja grafik o tematyce religijnej obejmuje zespół ponad 5 000 zabytków. Projekt rozpoczyna więc dopiero proces digitalizacji tego ciekawego zasobu. Udostępnienie online świętych postaci i ilustracji dotyczących świąt religijnych wielu kościołów i obrządków wpisuje się w misję edukacyjną muzeum.

    W ramach projektu doposażono Pracownię Fotograficzną w sprzęt oświetleniowy, kolumnę reprodukcyjną oraz aparat Face One z przystawką 80 mp. Dokupiono również najwyższej klasy stację graficzną z monitorem.