Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Digitalizacja „Rzędu końskiego”

  • Fotogaleria prezentuje prace zespołu fotografów i kuratora Michała Dziewulskiego nad digitalizacją dzieła „Rząd koński wg tradycji należący do hetmana Stefana Czarnieckiego”, Turcja, XVII i XVIII wiek.