Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir
Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci

Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci

Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci

Projekt zakończony (wrzesień 2011 – lipiec 2012)
Całkowita kwota zadania: 1 697 408,45 zł brutto

Celem projektu było stworzenie infrastruktury digitalizacyjnej, umożliwiającej opracowanie merytoryczne i fotograficzne kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie dla udostępnienia jej on-line.

W ramach zadania prowadzono szereg działań projektowych – zmodernizowano wyposażenie pracowni digitalizacyjnej, którą jednocześnie doposażono poprzez zakup sprzętu fotograficznego i oświetleniowego. Rozbudowano i unowocześniono sieci teleinformatyczne w Oddziałach Muzeum: Gmachu Głównym, Domu Józefa Mehoffera, Bibliotece Książąt Czartoryskich, Domu Jana Matejki, Kamienicy Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego. W celu ułatwienia pracy fotografom i pracownikom merytorycznym opracowującym zdigitalizowane obiekty wykonano instalację sieciową wi-fi w Gmachu Głównym tak w pomieszczeniach magazynowych, jaki i w salach galeryjnych. Dla podniesienia bezpieczeństwa uzyskanych odwzorowań zakupiono i zainstalowano system zasilania awaryjnego w centralnej serwerowni w Gmachu Głównym. Zakupiono również serwery i macierze dyskowe do centralnej serwerowni w Gmachu Głównym.

Projekt obejmował również zakup licencji programu do ewidencji elektronicznej i katalogowania zbiorów muzealnych oraz zarządzania procesami muzealnymi. Wyposażono stanowiska pracy opiekunów zbiorów, zakupując nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.Oprac. Agnieszka Widacka-Bisaga, Joanna Niewidok