Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir
Centrum Digitalizacji Zbiorów Bibliotecznych MNK

Centrum Digitalizacji Zbiorów Bibliotecznych MNK

Centrum Digitalizacji Zbiorów Bibliotecznych MNK

Projekt zakończony (wrzesień 2012 – listopad 2013)
Całkowita kwota zadania: 1 243 970 zł brutto

Przedmiotem projektu było stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych, poprzez zakup infrastruktury umożliwiającej kompleksowe ich opracowanie cyfrowe i merytoryczne dla udostępnienia w sieci wiedzy oraz świadomości o piśmienniczych skarbach odnoszących się do przeszłości Polski.

W ramach projektu, który stanowił naturalną kontynuację poprzednio powziętych zamierzeń, uzupełniono infrastrukturę techniczną konieczną do przeprowadzenia digitalizacji działających w ramach Muzeum bibliotek. Stworzono centrum digitalizacji muzealnego zasobu bibliotecznego w oparciu o sprzęt fotograficzny i skanujący, stanowiące komplementarne uzupełnienie pracowni digitalizacyjnej dla muzealiów. Dokupiono sprzęt fotograficzny i skanujący. Zakupiono i wdrożono zintegrowany system biblioteczny do zarządzania zasobami cyfrowymi, dostosowany do specyfiki funkcjonowania bibliotek muzealnych (moduły dedykowane) oraz modułu prezentacji on-line. Utworzono czytelnię udostępniającą online zdigitalizowany zasób.

Projekt nie obejmował procesu digitalizacji. Załącznikiem wniosku o dofinansowanie był plan digitalizacji do roku 2015, obejmujący około 11 400 jednostek ewidencyjnych. Działania digitalizacyjne zostały rozpoczęte po zakończeniu części inwestycyjnej projektu.Oprac. Agnieszka Widacka-Bisaga, Joanna Niewidok