Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir
O nas

Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach

Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach

Projekt w trakcie realizacji (wrzesień 2013 – sierpień 2014)
Całkowita kwota zadania: 506 790 zł

Projekt miał na celu digitalizację unikatowej kolekcji szklanych negatywów fotograficznych muzeów Małopolski i ich popularyzację online tak, aby umożliwić e-zwiedzającym wycieczkę w przeszłość – do miejsc i ludzi – by bohaterów szklanych klisz przywrócić z zapomnienia.

Muzeum zaprosiło do współpracy przy projekcie trzy instytucje posiadające kolekcje szklanych negatywów, które poprzez podpisanie „Umowy o współdziałaniu w Projekcie” wyraziły wolę wsparcia Muzeum przy realizacji działań. W ramach projektu przygotowano konserwatorsko obiekty tak, aby przed rozpoczęciem digitalizacji usunąć wszelkie wady widoczne na nośnikach transparentnych, które powodują ryzyko skaz na obrazie cyfrowym. Klisze zabezpieczono w specjalistycznych opakowaniach ochronnych o neutralnym pH.

Zdigitalizowano 2000 zabytkowych klisz szklanych wytypowanych jako niezwykle cenne przez instytucje partnerskie, z uwagi na ich dużą wartość dokumentacyjną, historyczną i ikonograficzną. Wizerunki z klisz opracowano merytorycznie poprzez wykonanie opisów inwentarzowych i popularnonaukowych, aby następnie po raz pierwszy udostępnić je online na stronach instytucji i platformie projektu „Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe”.

Metoda digitalizacji i parametry sprzętowe zostały dobrane pod kątem specyfiki obiektów będących przedmiotem cyfryzacji i liczebności tej kolekcji z uwzględnieniem szczegółowej analizy rozwiązań funkcjonujących na rynku i dobrych praktyk krajowych i zagranicznych instytucji kultury (m.in. z MOMA, Morgan Museum, Biblioteki Kongresu w USA).Oprac. Agnieszka Widacka-Bisaga, Joanna Niewidok