Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir
O nas

Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski

Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski

Projekt w trakcie realizacji (kwiecień 2011 – marzec 2014)
Wartość projektu: 3 946 147,45 zł, wartość dofinansowania: 2 366 882,25 zł

Głównym celem projektu „Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski” było zwiększenie dostępu on-line do zbiorów muzealnych poprzez stworzenie wspólnej strony internetowej siedmiu ważnych instytucji kultury z regionu Małopolski. Zbudowanie trwałej sieci współpracy między uczestnikami projektu miało służyć ochronie i popularyzacji dóbr kultury przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

 

Zgodnie z ideą rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy oraz strategią rozwoju form kształcenia na odległość, projekt – zakładający digitalizację najcenniejszych obiektów Muzeum Narodowego w Krakowie i instytucji partnerskich oraz ich upowszechnianie – umożliwił prezentację dzieł sztuki w formie wirtualnej, łatwo dostępnej dla każdego.

Zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i jego popularyzacja są jedną z wytycznych Unii Europejskiej, realizowaną poprzez nowatorski w skali Polski projekt zakładający digitalizację najcenniejszych zbiorów, zainicjowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie w partnerstwie z sześcioma instytucjami kultury z regionu.

Wirtualny odbiorca otrzymał w sposób łatwy i przystępny dostęp do informacji o ok. 127 000 najcenniejszych dziełach sztuki prezentowanych na interaktywnej, multimedialnej platformie internetowej. Umożliwia ona poznawanie zasobów dziedzictwa kultury, w znacznej większości nie udostępnianych publiczności na co dzień. Wspólna strona wszystkich uczestników projektu powstała w oparciu o jeden program bazodanowy służący opracowaniu małopolskich kolekcji, wspólny słownik pojęć kluczowych i ujednolicone standardy opisów zabytków. Każdy zainteresowany ma możliwość odkrywania i zgłębiania bogactwa kultury i historii Małopolski.

Proces digitalizacji prowadzony metodą fotografowania, skanowania i mikrofilmowania najcenniejszych zasobów kultury wzbogacił wspólną, internetową bazę danych zawierającą podstawowe oraz popularno-naukowe informacje o wybranych obiektach z kolekcji. Do digitalizacji został wykorzystany profesjonalny sprzęt, zakupiony w ramach projektu, który zapewnił wymaganą wysoką jakość obrazu cyfrowego, jego archiwizację i zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi standardami.Oprac. Agnieszka Widacka-Bisaga, Joanna Niewidok