Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir
Budowa pawiloniku Józefa Czapskiego

Budowa pawiloniku Józefa Czapskiego

Budowa pawiloniku Józefa Czapskiego

Projekt w trakcie realizacji (marzec 2013 – kwiecień 2016)
Wartość projektu (netto): 17 754 832 zł
Wysokość dofinansowania (netto): 17 754 832 zł
(100% dofinansowania)

W ramach projektu przewidziano środki na digitalizację zbiorów m.in. części księgozbioru oraz dzienników Józefa Czapskiego (ok. 49 000 stron), a także obiektów typu pamiątki i meble (374 sztuk). Całość udostępniona ma być online. Projekt przewiduje również doposażenie sprzętowe Pracowni Digitalizacyjnej poprzez zakup systemu jakości i zarządzania barwą, brakującego oświetlenia, kolumny reprodukcyjnej. Środki przewidziane są również na gwarancję serwisową dla aparatów fotograficznych oraz rozbudowę centralnego punktu pamięci masowej oraz centrum archiwizacyjnego.Oprac. Agnieszka Widacka-Bisaga, Joanna Niewidok