Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir
Infrastruktura dla Mediateki Muzeum Narodowego w Krakowie

Infrastruktura dla Mediateki Muzeum Narodowego w Krakowie

Celem projektu było stworzenie zaplecza technicznego dla digitalizacji materiałów audiowizualnych, pozwalającego na profesjonalne tworzenie dokumentacji audiowizualnej i uzyskanie możliwości jej prezentowania szerokiemu gronu odbiorców poprzez stronę internetową.

Założone cele zostały osiągnięte poprzez powstanie pracowni digitalizacyjnej dla materiałów wideo, fonicznych i fotograficznych, funkcjonującej w oparciu o zakupiony w tym celu profesjonalny sprzęt (kamerę skanującą, zestaw do montażu nieliniowego z oprogramowaniem oraz sprzęt komputerowy). Dzięki niemu cyfryzacja materiałów audiowizualnych jest prowadzona zgodnie z aktualnymi standardami dla cyfrowej archiwizacji obrazu i dźwięku.

W ramach zadania zakupiono również sprzęt do tworzenia bieżącej dokumentacji – kamerę cyfrową z profesjonalnym oprzyrządowaniem. Ponadto efekty pracy prezentowane są poprzez stronę internetową pozwalającą na udostępnienie audiowizualnych materiałów archiwalnych szerokiemu gronu zainteresowanych osób.

Przedmiotem zadania nie była akcja digitalizacji zbiorów, niemniej fragment stanowiącego zasób Archiwum MNK zespołu fotografii zeskanowano zakupioną w ramach projektu kamerą cyfrową i zdigitalizowano aparatem cyfrowym. Przeniesiono również na nośnik cyfrowy dokumentację audiowizualną i audialną, wykorzystując do tego zakupiony sprzęt.

Dzięki digitalizacji fotografii uzyskano kopię cyfrową, która stanowi zabezpieczenie oraz jest wersją udostępnianą korzystającym.Oprac. Agnieszka Widacka-Bisaga, Joanna Niewidok